PhuthoPortal - Ngày 30/3/2023, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp kỷ niệm 75 năm thành lập các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy (1948 - 2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Image title

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang, ghi nhận công lao và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong 75 năm qua.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, qua nhiều mối liên hệ, các đồng chí cán bộ xứ ủy Bắc kỳ và một số cán bộ Đảng ở vùng xuôi đến hoạt động, gây cơ sở tại tỉnh Phú Thọ. Đến cuối năm 1939, trên cơ sở một số đảng viên là người địa phương mới được kết nạp, các cán bộ xứ ủy đã thành lập 4 chi bộ Đảng trên địa bàn tỉnh, đó là các chi bộ: Cát Trù - Thạch Đê, còn gọi là chi bộ Đọi Đèn (Cẩm Khê); Thái Ninh (Thanh Ba); Phú Hộ (Phù Ninh) và Nhà máy Bộ giấy Việt Trì. Cả 4 chi bộ này đều do xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp lãnh đạo.

Image title

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Tháng 3/1940, trên cơ sở những chi bộ Đảng mới được thành lập và những tổ chức cách mạnh đã có, xứ ủy Bắc kỳ đã quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh Phú Thọ (tức Tỉnh ủy Lâm Thời). Đây là sự kiến đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng ở Phú Thọ. Trải qua 83 năm xây dựng và trưởng thành, với 19 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Từ ngày thành lập Đảng bộ (tháng 3/1940) đến năm 1948, Tỉnh ủy Phú Thọ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chưa thành lập các cơ quan giúp việc. Đến tháng 3/1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ra Nghị quyết thành lập các ban giúp việc Tỉnh ủy đó là: Ban Tuyên huấn, Ban Tổ kiểm (tổ chức, kiểm tra), Ban Dân vận, Ban Kinh tế - Tài chính và tháng 9/1948 thành lập Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ khi ra đời đến nay, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ của từng giai đoạn khác nhau. Công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và Văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố, phát triển. Đội ngũ cán bộ các Ban xây dựng Đảng luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực tham mưu giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và của dân tộc.

Với những thành tích đã đạt được, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của các ngành; Kỷ niệm chương Hùng Vương; Bằng khen của BCH Đảng bộ và UBND tỉnh…

Image title

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đạt được trong suốt thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu và toàn diện với khu vực và thế giới; công tác xây dựng Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới, yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; do đó, nhiệm vụ của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy là hết sức nặng nề.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị: Các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, nêu gương, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế làm việc. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả. Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp, xử lý thông tin, giúp Thường trực, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Image title

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng đọc diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tiêu chuẩn hóa trong công tác của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham mưu, phục vụ cấp ủy và đổi mới phương thức lãnh đạo. Nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, phát huy tối đa hoạt động hệ thống công nghệ thông tin của Tỉnh ủy trong các lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng.

Image title

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có lòng trung thành, tận tụy, giữ vững nguyên tắc, có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự là những cán bộ mẫn cán, gương mẫu, xứng đáng với vị trí công việc là cơ quan tham mưu giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Chú trọng công tác bố trí sắp xếp cán bộ, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ gắn với yêu cầu về vị trí việc làm ở các cơ quan; tạo các điều kiện làm việc và chế độ chính sách cần thiết, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan phấn khởi, yên tâm công tác, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, xác định đây là nhiệm vụ then chốt góp phần xây dựng các đảng bộ, chi bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy vững mạnh. Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ và đội ngũ đảng viên, đặc biệt là chi bộ và người đứng đầu cấp ủy. Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên coi trọng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ; khắc phục bệnh hình thức trong vận động hội viên, đoàn viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Image title

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, góp phần cùng cấp ủy Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Khánh Trang


Đối tác khách hàng