Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BCA ngày 26/01/2021 của Bộ Công an quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn số 142/V05-P5 ngày 10/02/2023 của Cục V05 - Bộ Công an về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; để đảm bảo kịp thời trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân vào dịp tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công an tỉnh hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

- Đối với xét tặng Kỷ niệm chương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ): Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện theo Điểm b[1], c[2], Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 11/2021/TT-BCA ngày 26/01/2021 của Bộ Công an quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Đối với xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân cộng tác với lực lượng Công an nhân dân: Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện theo Điểm a[3], b[4], Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 11/2021/TT-BCA ngày 26/01/2021 của Bộ Công an quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Hồ sơ đề nghị

- Đối với xét tặng Kỷ niệm chương trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Tờ trình của thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương; Danh sách trích ngang của các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và cơ quan đơn vị nơi công tác. Có kèm theo văn bản chứng minh thời gian giữ các chức vụ, thời gian công tác.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân cộng tác với lực lượng Công an nhân dân: Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện theo Điểm a[5], b[6], Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 11/2021/TT-BCA ngày 26/01/2021 của Bộ Công an quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo về ANTQ) trước ngày 05/5/2023; quá thời gian trên, Công an tỉnh không tiếp nhận hồ sơ.

4. Thời gian tổ chức trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Hằng năm, vào dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8)

Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một hình thức khen thưởng của Bộ Công an để tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hoặc có nhiều năm công tác làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự trong lực lượng Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí lực lượng Công an chính quy), bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

------------------------------------------------------------------------

[1] Cá nhân là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội các cấp; lãnh đạo các trường học, cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân; lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thời gian giữ các chức vụ nêu trên từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm đề nghị); có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ít nhất một lần được UBND cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trở lên về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc; cơ quan, đơn vị, địa phương do cá nhân phụ trách không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự.

[2] Cá nhân là Công an viên (lực lượng bán chuyên trách), Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước có thời gian công tác từ 15 năm trở lên đối với nam, 10 năm trở lên đối với nữ.

[3] Cá nhân có nhiều thành tích trong cộng tác với cơ quan Công an trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm; không vi phạm nguyên tắc, chế độ công tác; có thời gian cộng tác từ 15 năm trở lên đối với nam; 10 năm trở lên đối với nữ thì được xét tặng Kỷ niệm chương.

[4] Cá nhân tuy chưa đủ thơi gian cộng tác nhưng lập được thành tích đặc biệt xuất sắc; hy sinh hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục cộng tác thì được xét tặng Kỷ niệm chương.

[5] Căn cứ vào thành tích của các cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương ký văn bản báo cáo xin chủ trương đồng ý lãnh đạo Bộ Công an phụ trách chuyên môn về thành tích, danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

([6]) Sau khi có chủ trương đồng ý xét tặng kỷ niệm chương của lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương ký tờ trình Bộ trưởng Bộ Công an (qua Cục Công tác đảng và công tác chính trị). Tờ trình chỉ nêu số lượng cá nhân đã được lãnh đạo Bộ nhất trí (kèm theo bản photo văn bản có ý kiến đồng ý của lãnh đạo Bộ), không gửi danh sách và báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

Đối tác khách hàng