TTĐT - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thực hiện rà soát, xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" (gọi tắt là "Kỷ niệm chương") năm 2023.

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đã và đang công tác trong ngành VHTTDL thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL, cụ thể: Có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ (bao gồm cả thời gian được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự). Trường hợp có thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thì thời gian công tác thực tế tại các địa bàn trên được nhân với hệ số 1,3 để tính thời gian công tác trong ngành.

Cá nhân có đủ thời gian công tác theo quy định nhưng bị kỷ luật dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Khi xem xét quá trình công tác của cá nhân đang làm việc trong ngành, nếu trong thời gian công tác cá nhân có một, hoặc một số năm không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì thời gian đó không được tính vào tổng thời gian là điều kiện để đề nghị xét tặng.

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân công tác ngoài ngành thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL, cụ thể: Đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển ngành VHTTDL. Có công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ được nghiệm thu xếp loại Tốt; đạt giải Vàng (giải A), Giải Bạc (giải B) tại các Cuộc thi sáng tác, biểu diễn, triển lãm do Bộ VHTTDLvà các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp của ngành. Có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính, phục vụ cho sự nghiệp của ngành.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (01 bộ) gồm: Tờ trình đề nghị của cơ quan, đơn vị; danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương; bản tóm tắt thành tích, quá trình công tác của cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý công chức, viên chức, người lao động.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Sở VHTTDL trước ngày 26/5/2023. Ngoài việc gửi hồ sơ bản giấy, các đơn vị đồng thời gửi bằng văn bản điện tử đối với tờ trình, danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng đến hộp thư điện tử của chuyên viên phụ trách  công tác Thi đua, Khen thưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đề nghị xét tặng đối với hồ sơ gửi sau ngày 26/5/2023.

Kỷ niệm chương chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.
Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đã được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thể dục thể thao”, Huy chương “Vì sự nghiệp Du lịch”, các Huy chương, Kỷ niệm chương của ngành Văn hóa - Thông tin trước đây, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số, gia đình và trẻ em” và cá nhân đang bị xem xét hoặc bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có liên quan đến các vụ án hình sự.
Diễn viên Múa, diễn viên Xiếc, vận động viên có thời gian công tác ít hơn 05 năm so với thời gian công tác quy định.
Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng các danh hiệu này. Những trường hợp này khi gửi hồ sơ đề nghị xét tặng phải kèm theo Bản sao Quyết định khen thưởng. 

Đối tác khách hàng