Dự buổi Lễ có Đại tá Chăn -thoong Hổng- khảm, Phó Chánh Văn phòng Bộ An ninh Lào cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Là những cán bộ đầu tiên làm nhiệm vụ đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam, mặc dù trong hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, yêu cầu công việc, địa bàn công tác mới nhưng các đồng chí thuộc Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam đã từng bước khắc phục khó khăn; tạo được mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam; triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ; trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ An ninh Lào. Những kết quả đạt được của các đồng chí Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát triển và mở rộng về mọi mặt, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi nước…

Thứ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho các cán bộ Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào trong nhiệm kỳ qua; nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các đồng chí Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào đã đạt được trong việc hợp tác giữa hai Bộ. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có quan hệ gắn bó, mật thiết từ lâu đời. Trong suốt chiều dài lịch sử, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã được các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ngày càng tốt đẹp, phát triển, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Thực hiện đường lối hợp tác giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam – Bộ An ninh Lào đã luôn duy trì, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác, giữ vững an ninh trật tự của mỗi nước.

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác hai Bộ, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng; giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của mỗi nước…

Thượng tướng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại tá Kiêng- khảm In- pheng- tha- vông cùng Đại tá Chăn -thoong Hổng- khảm chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả chặt chẽ của Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hợp tác với lực lượng Công an Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác triển lên tầm cao mới…

Theo CAND.com.vn

Đối tác khách hàng