Image title

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành uỷ Hà Nội trao khen thưởng biểu dương cán bộ Công đoàn Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. (ảnh minh hoạ). Ảnh: Linh Nguyên

Một trong những đối tượng xét tặng là cán bộ nữ công chuyên trách; cán bộ nữ công tại các đơn vị cơ sở có từ 100 nữ cán bộ, công chức, viên chức trở lên; nữ công nhân viên chức lao động được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, được nhận Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, đơn vị sự nghiệp công lập; cá nhân tham gia là thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp…

Ngoài tiêu chuẩn chung là có nhiều đóng góp hiệu quả cho tổ chức Hội, phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị, vì sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam;

Không bị hình thức kỷ luật nào trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương thì mỗi đối tượng lại có tiêu chuẩn riêng.

Đối với cán bộ nữ công phải là cán bộ nữ công chuyên trách; cán bộ nữ công tại các đơn vị cơ sở có từ 100 lao động nữ trở lên, có thời gian làm công tác nữ công từ 10 năm trở lên…

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nêu rõ thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ Nữ Việt Nam” là trước ngày 21.4.2023 qua Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố.

Đối tác khách hàng